Welcome to Archi-Tech, Architectural Design & Management.

Established in 2000, as an architectural design & management company, Archi-Tech, is directed and managed by the company's founder, Stewart Corbett ,Bsc (Hons) MCIOB, C.Build.E, MCABE.

Stewart Corbett has acquired over 20 years of invaluable experience within the architectural and construction industry, throughout Ceredigion, Pembrokeshire and Carmarthenshire. During this time, his expansive knowledge developed considerably by working alongside highly respected Consultants, Structural Engineers, Landscape Architects, Code Assesors and professional Building Contractors, on a variety of domestic and commercial projects from concept to completion.

By obtaining these elements of expertise, he was then able to progress and create a successful and reputable company.

Croeso i gwmni cynllunio a rheoli pensaernïaeth Archi-Tech.

Sefydlwyd yn y flwyddyn 2000 fel cwmni cynllunio a rheoli pensaernïaeth. Cyfarwyddwr a rheolwr Archi-Tech yw ei sefydlydd, Stewart Corbett, BSc (Hons), MCIOB, C.Build.E, MCABE.

Mae gan Stewart Corbett dros ugain mlynedd o brofiad yn y diwydiannau pensaernïaeth ac adeiladu yn siroedd Ceredigion, Penfro a Chaerfyrddin. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi datblygu wybodaeth, yn bennaf drwy ei gysylltiad agos â chwmnïau arbenigol yn y maes, a thrwy gydweithio ag ymgynghorwyr, peirianwyr adeiladu, penseiri tirwedd, aseswyr côd ac adeiladwyr proffesiynol ar amrywiaeth eang o brosiectau cartref a masnachol o’r syniadau gwreiddiol hyd at eu cwblhau.

Drwy sicrhau’r elfennau hyn o arbenigedd, symudodd ymlaen i greu cwmni llwyddiannus ag enw da iddo.