about architech wales

Architectural design is the centre of our business, with a design philosophy focusing on the people using the building and the surrounding environment.

Our project management service is based on lateral thinking, practical and economical problem solving, with experience on a range of projects.

Our wide range of services are aimed to relieve the client of any pressure and stress involved in organising their dream build, and we think that we can offer our clients a comprehensive service that only a multi-discipline practice can provide.

Whether you are making plans to build, extend, convert or renovate your home or business, our aim is to provide a professional and personal service to assist you with all your architectural requirements, bringing the best value and quality to your project.

Our initial consultations are aimed at establishing your architectural requirements and using our experience to develop initial ideas into your own personal project brief. With a project brief in hand, we can then develop design ideas and concepts into a feasible scheme allowing us to turn your dream design into a reality.


about architech wales

Canolbwynt ein busnes yw systemau cynllunio pensaernïol, gyda’r meddylfryd o greu adeilad fydd yn gweddu â theimladau’r bobl fydd yn ei ddefnyddio a’r amgylchedd oddi amgylch.

Mae ein busnes rheoli prosiectau wedi ei seilio ar feddwl-ochrol, gan ddatrys problemau ymarferol ac economaidd, gyda phrofiad mewn prosiectau eang.

Caiff ein cleientiaid sicrwydd meddyliol gan ein gwasanaeth pellgyrhaeddol a fydd yn cymryd y straen a’r gofid oddi arnynt drwy gynllunio adeilad a fydd wrth eu bodd. Gallwn gynnig gwasanaeth cynhwysfawr a gynigir gan fusnes sydd â’r ehangder o sgiliau i’w gwasanaethu.

Pe baech yn paratoi cynlluniau er mwyn adeiladu, ymestyn, addasu neu adnewyddu eich cartref neu’ch busnes, ein bwriad yw cynnig gwasanaeth proffesiynol a phersonol i’ch cynorthwyo gyda’r holl anghenion pensaernïol, er mwyn ichi gael y gwerth marchnadol a’r ansawdd gorau i’r prosiect.

Mae ein ymgynghoriadau cyntaf yn anelu at sefydlu eich anghenion pensaernïol, a defnyddiwn ein profiad i ddatblygu syniadau gwreiddiol i gydweddu â’ch amcanion personol. Gyda’r cynlluniau hyn, gallwn ddatblygu’r cydsyniadau cynllunio i greu cynllun dichonadwy er mwyn gwireddu’ch breuddwyd.